Nasza Firma

Nasza Firma

największe doświadczenia ma w następujących branżach:
biura - IT,ubezpieczenia, bankowość
transport i logistyka
magazynowanie
produkcja filmowa
produkcja przemysłowa
handel detaliczny
gastronomia
ochrona osób i mienia
edukacja 
ośrodki i domy pomocy społecznej